Our social:

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Theo quy định hoá đơn đã giao cho người mua mới phát hiện bị sai xử lý thế nào?

Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 7, Điểm b Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:
Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc
                 Đào tạo kế toán thực hành
"Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”
Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Điều 20 quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập như sau:
"2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)."
Căn cứ theo quy định trên thì những hóa đơn sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Sai sót các chỉ tiêu khác thì bạn thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC.
Xem thêm: Cách Viết Hóa Đơn Hàng Xuất Khẩu Theo Mẫu Và Kê Khai Thuế

0 nhận xét:

Đăng nhận xét